POZIV ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA I IMENA CENTRA ZA MLADE

Poziv za vizualni identitet i ime Centra za mlade provodi Pučko otvoreno učilište Samobor. Poziv je otvoren od 18.11. do 9.12. 2016. godine. Pozivna dokumentacija sastoji se od tri dijela: Opće odredbe, Zadatak i  Prijavnica, koje se nalaze na službenoj web stranici www.pousamobor Read Full Report.hr/novosti/. Na poziv se mogu prijaviti sve zainteresirane pravne i [...]