Kontakt

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

Trg Matice hrvatske 3
10430 Samobor
Hrvatska (Croatia)

e-mail: pousamobor@zg.t-com.hr

MB: 1405519
Žiro račun: 2484008-1100460076

Kontakt osobe:
mr.sc. Jelena Vojvoda, ravnateljica
Jasmina Šoić, tajnica

tel 01 3360112
fax 01 3325137

Kontakt osobe:

 • Obrazovanje
  • Itana Bukovac
  • 5559242 || 091/3360 113
  • ibukovac@pousamobor.hr
 • Sunčica Stanić-Gluhinić
  • 5559257 || 091/3360 107
  • obrazovanje@pousamobor.hr
 • Građanski utorak
  • Itana Bukovac
  • 5559242 || 091/3360 113
  • ibukovac@pousamobor.hr
 • Kino
  • Drago Horvat
  • 5559253 || 091/3360 117
  • kino@pousamobor.hr
 • Kazalište
  • Vesna Burić
  • 5559256 || 091/3360 110
  • vesna.buric@pousamobor.hr
 • Koncerti
  • Renata Glojnarić
  • 5559248 || 091/3360 112
  • renata.glojnaric@pousamobor.hr
 • Galerija
  • Prica Nikolina Šimunović
  • 5559254 || 091/3360 119
  • nikolina.simunovic@pousamobor.hr
 • Dječji kutak
  • Nikolina Šimunović
  • 5559254 || 091/3360 120
  • nikolina.simunovic@pousamobor.hr
 • Blagajna
  • Diana Šprem
  • 3360112 || 091/3360 109
  • blagajna@pousamobor.hr
 • Najam i tehnika
  • Vjekoslav Brunović
  • 5559255 || 091/3360 116
  • vjekoslav.brunovic@pousamobor.hr
 • Ravnateljica
  • Jelena Vojvoda
  • 5559240 || 091/3360 111
  • jelena.vojvoda@pousamobor.hr
 • Tajnica Jasminka Šoić
  • 5559259 091/3360 114
  • jasmina.soic@pousamobor.hr
 • Službenik za informiranje
  • Jasminka Šoić
  • 5559259 091/3360 114
  • jasmina.soic@pousamobor.hr
 • POU Samobor
  • 3360112
  • pousamobor@zg.t-com.hr
ODJEL KONTAKT OSOBA FIKSNI MOBITEL MAIL
Obrazovanje Itana Bukovac 5559242 091/3360 113 ibukovac@pousamobor.hr
Sunčica Stanić-Gluhinić 5559257 091/3360 107 obrazovanje@pousamobor.hr
Građanski utorak Itana Bukovac 5559242 091/3360 113 ibukovac@pousamobor.hr
Kino Drago Horvat 5559253 091/3360 117 kino@pousamobor.hr
Kazalište Vesna Burić 5559256 091/3360 110 vesna.buric@pousamobor.hr
Koncerti Renata Glojnarić 5559248 091/3360 112 renata.glojnaric@pousamobor.hr
Galerija Prica Nikolina Šimunović 5559254 091/3360 119 nikolina.simunovic@pousamobor.hr
Dječji kutak Nikolina Šimunović 5559254 091/3360 120 nikolina.simunovic@pousamobor.hr
Blagajna Diana Šprem 3360112 091/3360 109 blagajna@pousamobor.hr
Najam i tehnika Vjekoslav Brunović 5559255 091/3360 116 vjekoslav.brunovic@pousamobor.hr
Ravnateljica Jelena Vojvoda 5559240 091/3360 111 jelena.vojvoda@pousamobor.hr
Tajnica Jasminka Šoić 5559259 091/3360 114 jasmina.soic@pousamobor.hr
Službenik za informiranje Jasminka Šoić 5559259 091/3360 114 jasmina.soic@pousamobor.hr
POU Samobor 3360112 pousamobor@zg.t-com.hr